Jenis hak milik tanah

Jenis hak milik tanah mempengaruhi perkara seperti tempoh milikan, tempoh pindah milik dan kelayakan pinjaman.

 

Kegunaan tanah

Jika anda mahu membeli hartanah, anda perlu kenal pasti terlebih dahulu hartanah yang mahu dibeli itu sama ada dibina atas tanah jenis kediaman atau jenis komersial.

Tidak semua rumah dibina atas tanah jenis kediaman.

Hartanah seperti servis apartmen, Small Office Home Office (SOHO), Small Office Virtual Office (SOVO) dan Small Office Flexible Office (SOFO) misalnya, dibina atas tanah jenis komersial.

Bagi hartanah jenis ini kebiasaanya akan dikenakan cukai dan kadar utiliti yang lebih tinggi berbanding hartanah yang dibina atas tanah jenis kediaman.

Jika anda merupakan pembeli rumah pertama, kerajaan tidak memberikan diskaun duti setem (MOT) jika anda membeli hartanah jenis ini.

 

Pegangan hartanah

Jenis pegangan tanah mempengaruhi proses belian dan kawalan anda terhadap tanah yang dimiliki.

Terdapat 2 jenis pegangan tanah iaitu Pegangan Bebas / Kekal (Freehold) dan juga Pegangan Pajakan (Leasehold).

 

1. Pegangan Bebas / Kekal (Freehold)

Jenis pegangan ini merupakan jenis milikan tetap.

Hartanah jenis ini menjadi milik anda selama-lamanya melainkan jika kerajaan mahu mendapatkan semula hartanah berkenaan melalui akta-akta tertentu.

Kebiasaannya, hartanah jenis ini lebih mudah untuk dipindah milik semasa proses jualan.

 

2. Pegangan Pajakan (Leasehold)

Jenis pegangan ini dipajak kepada anda dalam tempoh tertentu, kebiasaannya dalam tempoh 99 tahun.

Jika tempoh tersebut telah tamat, pemilik boleh menyambung tempoh pajakan dengan membayar jumlah premium yang ditetapkan.

Proses pindah milik hartanah jenis pajakan memerlukan kebenaran pihak berkuasa, dan kebiasannya prosesnya lebih lama berbanding pegangan bebas.

Pindah milik hartanah pegangan pajakan daripada pemilik Bumiputra kepada Bukan Bumiputra adalah sukar kerana kerajaan mempunyai dasar untuk mengekalkan pegangan Bumiputra dalam pemilikan hartanah.

Jika anda mahu membuat pinjaman untuk membeli hartanah jenis ini, bank tidak akan meluluskan pinjaman jika tempoh pajakan kurang 40 tahun.

 

Kuota pemilikan lot tanah

Terdapat 3 jenis pemilikan lot yang kebanyakannya ditetapkan oleh kerajaan dalam pemilikan lot hartanah.

 

1. Lot Bumiputra

Tanah yang mempunyai status lot Bumiputra hanya boleh dijual kepada penduduk berstatus Bumiputra sahaja.

Sama ada pegangan Freehold atau Leasehold, pemilik Bumiputra tidak boleh memindahkan lot Bumiputra kepada pemilik baru bukan Bumiputra.

 

2. Bukan Bumiputra

Tanah yang mempunyai status bukan Bumiputra boleh dipindah milik kepada Bumiputra dan juga bukan Bumiputra.

 

3. Rezab Melayu

Tanah yang berstatus Rezab Melayu hanya boleh dimiliki oleh orang Melayu sahaja. Jual beli hartanah jenis ini hanya boleh dibuat di kalangan orang Melayu sahaja tidak kira pegangan Freehold atau Leasehold.

 

Hak milik induk (master title), individu dan strata

Hak milik induk merupakan tanah yang belum dipecahkan kepada bahagian kecil dan belum dipindahkan kepada pemilik oleh pemaju.

Tanah tersebut masih lagi dimiliki oleh pemaju tersebut.

Kebanyakan bank tidak akan meluluskan sebarang permohonan pembiayaan perumahan yang masih lagi master title dan berumur lebih 10 tahun.

Hak milik individu ialah hartanah yang dimiliki secara individu dan tidak dikongsi dengan orang lain.

Manakala hak milik strata merupakan milikan yang dikeluarkan bagi jenis kediaman bertingkat seperti apartmen dan kondominium.

Leave a Comment

Carian hartanah
Cari:
Julat harga (RM):
Pilih jenis tawaran:
Pilih kategori hartanah:
Pilih negeri:
Pilih kawasan:
Sila pilih negeri dahulu!